ราคาสินค้า/ค่าบริการ
เพิ่มเพื่อน

โทร.088-418-9750,083-321-2547

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.มุกดาหาร [ร้านดอกไม้ มุกดาหาร]

ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร
ร้านดอกไม้ นิคมคำสร้อย
ร้านดอกไม้ ดอนตาล
ร้านดอกไม้ ดงหลวง
ร้านดอกไม้ คำชะอี
ร้านดอกไม้ หว้านใหญ่
ร้านดอกไม้ หนองสูง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

วัดกุดโง้งน้อย (ม. 4 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดเกษมสุข
วัดคำสายทอง
วัดแจ้ง
วัดนาคำน้อย
วัดนิรมิตร(ตาดแคน)
วัดโพธิ์ศรีแก้ว (ม. 6 ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
วัดศรีประทุม
วัดศรีมงคลใต้
วัดศรีมงคลเหนือ
วัดศรีมุกดาหาร
วัดอรุณรังษี
วัดบรรพตมโนรมย์
วัดบุ่งอุทัย
วัดป่าศิลาวิเวก
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีสุมังค์วนาราม
วัดห้วยแข้
วัดเทพนิมิตร
วัดประดิษฐาราม
วัดมาลา
วัดโสมนัสวิหาร
วัดอรุณรัศมี
วัดอุดมธรรมคุณ
วัดบางทรายใหญ่
วัดโพธิ์ไทร (ม. 1 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีสะอาด (ม. 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดสว่าง (ม. 6 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดสะพังทอง
วัดอาภิรมย์
วัดป่าหนองบุดดา
วัดโพนทอง
วัดมงคลโสภา
วัดมุณีศรีเจริญ
วัดราษฎร์สามัคคี (ม. 3 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีจันทราวาส
วัดศรีมณฑา
วัดสว่างอารมณ์
วัดเสียวสวาสดิ์
วัดกาญจนประดิษฐ์
วัดเฉลิมชัย
วัดเวฬุวัน
วัดศรีมงคล
วัดสระบัว
วัดอัมพวัน (ม. 7 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดบุปผาลี
วัดโพธิ์ไทร (ม. 7 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดโพธิ์ศรีแก้ว (ม. 1 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีสวาสดิ์
วัดสว่าง (ม. 8 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดสังวรณ์
วัดอรัญญิกาวาส (ม. 6 ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดนาสีนวน
วัดโนนศรี
วัดโพธิ์ศรี
วัดโพธิ์ศรีแดง
วัดศรีไคร
วัดศรีไครทุ่ง
วัดศรีสว่าง
วัดไผ่ล้อม
วัดมุจจลินทร์
วัดราษฎร์สามัคคี (ม. 1 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดราษฎร์อำนวย
วัดศรีบัวบาน
วัดสว่าง (ม. 9 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดสว่างชมพู
วัดคำเขือง
วัดคำเม็ก
วัดคำอาฮวน
วัดป่าสามัคคี
วัดโพธิ์ศิลา
วัดภูมุกดาวาส
วัดมาลัยวัลย์
วัดศรีชมชื่น (ม. 4 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดหินขัน
วัดเหมืองป่า
วัดอรัญญิกาวาส (ม. 1 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดอัมพวัน (ม. 3 ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดจันทรประดิษฐาราม
วัดไชยวาส
วัดนาจาน
วัดโนนสะอาด
วัดป่าเทพสิทธานุสรณ์
วัดศรีชมชื่น (ม. 5 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีทองธรรม
วัดศรีสะอาด (ม. 1 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดศรีสะอาด (ม. 4 ต.ดงเย็น อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดสิงห์คีรีวัน
วัดโสการาม
วัดหนองแคน
วัดธรรมบาล
วัดมณีรัตนาราม
วัดราษฎร์บำรุง
วัดสว่างบุรมณ์
วัดอรัญญิกาวาส (ม. 6 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร)
วัดมหาวนาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดอรัญญะวาสี
วัดด่านฆ้องมุกดาวาส
วัดป่าบำเพ็ญธรรม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
 

   
 
                   

ร้านดอกไม้ ,ร้านพวงหรีด (ร้านดอกไม้สด.net)
บริการจัด ส่งพวงหรีด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร สถานที่สามารถจัดส่งได้ เช่น วัดป่าบำเพ็ญธรรม เป็นต้น
(สั่งพวงหรีด โทร 088-418-9750, 083-321-2547)  
*เว็บไซต์แห่งนี้ให้บริการเกี่ยวกับ ร้านดอกไม้ ,ร้านพวงหรีด ออนไลน์ โดยบริการจัด ส่งพวงหรีด ทั่วไทย เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ วัดป่าบำเพ็ญธรรม หรือกิจกรรมใดๆของ วัดป่าบำเพ็ญธรรม ทั้งสิ้น
 
*ในการจัดส่งพวงหรีดนั้นท่านควรตรวจสอบสถานที่ปลายทางที่ต้องการจัดส่งให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ วัดป่าบำเพ็ญธรรม

 
ชื่อวัด วัดป่าบำเพ็ญธรรม   ประเภท วัดราษฎร์   นิกาย ธรรมยุต
ที่ตั้ง ม. 2 ในเมือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000

บริการจัดส่งพวงหรีด ทั่วไทย
สถานที่สามารถจัดส่งพวงหรีดได้ เช่น วัด ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
สั่งพวงหรีด ดอกไม้สด โทร 088-418-9750, 083-321-2547 ( ร้านดอกไม้ )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
*หากบางพื้นที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ
โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่บริการได้ที่ โทร 088-418-9750 , 083-321-2547ตัวอย่าง พวงหรีด ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
พวงหรีด แบบ E (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ)
พวงหรีด แบบ D1
พวงหรีด แบบ D2
 

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้น *** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***

 
 
 
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ และเว็บในเครือข่าย
ร้านดอกไม้ วัดป่าบำเพ็ญธรรม,พวงหรีด วัดป่าบำเพ็ญธรรม ร้านดอกไม้ วัดป่าบำเพ็ญธรรม,พวงหรีด วัดป่าบำเพ็ญธรรม ร้านดอกไม้ วัดป่าบำเพ็ญธรรม,พวงหรีด วัดป่าบำเพ็ญธรรม
   
 
บริการจัดส่งพวงหรีดไปยัง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เช่น วัดป่าบำเพ็ญธรรม
ร้านดอกไม้ "ร้านดอกไม้สด.net" บริการจัดส่งพวงหรีด โทร 088-418-9750 ( ร้านดอกไม้ )
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

   
 
 

วัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล
วัดด่านฆ้องมุกดาวาส ม. 6 ในเมือง
 

ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น
*สำหรับข้อมูลในการให้บริการจัดส่งพวงหรีด หรือ ดอกไม้สด * ร้านดอกไม้ วัดป่าบำเพ็ญธรรม ,* ร้านดอกไม้ใกล้วัดป่าบำเพ็ญธรรม ,* ร้านพวงหรีด วัดป่าบำเพ็ญธรรม ,* พวงหรีด วัดป่าบำเพ็ญธรรม เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการจัดส่งพวงหรีดนั้น ท่านสามารถสอบถามรายละอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 088-418-9750

ในการให้บริการจัดส่งพวงหรีดนั้นทางทีมงานจะจัดส่ง พวงหรีด หรือ ดอกไม้สด จาก ร้านดอกไม้ หรือ ร้านพวงหรีด ที่อยู่ใกล้วัดที่สุดในพื้นที่นั้น หากไม่มีร้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางเราจะจัดส่งพวงหรีด หรือดอกไม้สด จากใน อ.เมือง ,เขต หรือ แขวงที่ใกล้เคียง เพื่อส่งไปยังจุดหมายที่ท่านต้องการ
สั่งพวงหรีด ดอกไม้สด โทร 088-418-9750

 
   
ร้านดอกไม้สด.net บริการส่ง พวงหรีด ไปยังทุกวัดทั่วไทย
ร้านดอกไม้ เมืองมุกดาหาร      ร้านดอกไม้ วัดด่านฆ้องมุกดาวาส    ร้านดอกไม้ วัดคำแสนสุข
   
   
   
 

ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น
 
ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อความตอบกลับจากระบบอัตโนมัติ
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กรุณาจดจำเลขที่อ้างอิงของท่านไว้ เพื่อความสะดวกในการติดตามคำสั่งซื้อ

เลขที่อ้างอิง :
ท่านต้องการสั่งซื้อ จัดส่งวันที่

ข้อมูลผู้รับ
ชื่อผู้รับ :
หมายเลขโทรศัพท์:
สถานที่จัดส่ง:
ข้อความ :

ข้อมูลลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ)
ชื่อลูกค้า (ผู้สั่งซื้อ):
หมายเลขโทรศัพท์:

ระบบได้บันทึกข้อมูลของท่านไว้แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการ
(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-18.00 น.ยกเว้นวันหยุด)


ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง


ระบบกำลังดำเนินการอยู่
กรุณารอสักครู่ ...